• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : تامین خودرو برای مراكز جهاد كشاورزی دهستان
کد خبر : ۹۴۷۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 
ساعت : ۱۱:۲۸:۱

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱


تامین خودرو برای مراکز جهاد کشاورزی دهستان

به نقل از مهندس درجانی مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج ، با پیگیریهای ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی ، به منظور تقویت ناوگان خودرویی مراکز جهاد کشاورزی دهستان با هدف افزایش سطح کمی و کیفی جهت سرکشی مروجان مسئول پهنه به واحدهای تولیدی بهره برداران، در مرحله اول تعداد 132 خودرو صحرایی مناسب ( وانت دوکابین) از محل اعتبارات ملی معاونت ترویج تهیه و در اختیار استانها برای تحویل به مراکز جهاد کشاورزی دهستانها قرار گرفت .
شایان ذکر است این اقدام در اجرای دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان ( ابلاغیه شماره 33903/020 مورخ 11/11/94 مقام عالی وزارت) و در جهت کمک برای دستیابی به  اهداف مورد نظر طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و استاندارد سازی مراکز انجام می شود .

نمایش تعداد بازدیدها : 113

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0