پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
ابلاغ طرح تیپ لباس فرم، شرح وظایف مروجین پهنه، فرم معرفی مروجین و فرم اطلاعات پایه مراکز جهاد کشاورزی

ابلاغ طرح تیپ لباس فرم، شرح وظایف مروجین پهنه، فرم معرفی مروجین و فرم اطلاعات پایه مراکز جهاد کشاورزی نمونه فایل قابل چاپ تابلوی اطلاعات پایه مراکز جهاد کشاورزی (116*94 سانتی متر) 
 


    5.3.12.0
    V5.3.12.0