پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
دوره آموزشی مروج متخصص موضوعی محصولی

 

گزارش دوره ملی تربیت مروج متخصص با موضوع ترویج کشاورزی در پهنه های تولیدی

 

متن گزارش برگزاری دوره آموزشی



    5.7.4.0
    گروه دورانV5.7.4.0